Marokkaans Arabisch

"Darijah", zoals Marokkaans Arabisch genoemd wordt, is een mooie taal, rijk aan "couleur locale" en veel eenvoudiger dan het Modern Standaard Arabisch.
Arabisten vinden dat het "maar" een dialect is van het pure Arabisch. Het probleem van Arabisch is dat de taal nauwelijks kan veranderen, omdat ze zo sterk verbonden is aan de religie. De dialecten daarentegen ontwikkelen zich zoals de europese talen dat doen, en kennen daardoor meer vrijheid in hun gebruik.

Darijah deelt wellicht zo'n 80% van haar woordenschat met het Modern Standaard Arabisch, en is daardoor een goed beginpunt voor iemand die Arabisch wil leren. Eén van de grootste obstakels voor buitenlanders bij het leren van Arabisch is het memoriseren van woorden, en Darijah geeft u de gelegenheid om dat te doen terwijl de grammatica niet half zo ingewikkeld is als bij het Standaard Arabisch. Bovendien heeft u dagelijks de gelegenheid om uw woordenschat te oefenen met de mensen om u heen.

Dat is één van de redenen dat we aanraden om te beginnen met Darijah. Ook als u komt of Standaard Arabisch te leren. Het Standaard Arabisch is immers niet de taal van de straat, en u wilt zich toch ook verstaanbaar kunnen maken in alledaagse situaties. Zo raakt u op een natuurlijke manier vertrouwd met die woorden die op het eerste gezicht zo vreemd leken!