Onze benadering van taal onderwijs

Onze benadering van taalonderwijs

Onze doelstelling is eenvoudig: u te helpen te communiceren met Marokkanen op zo'n manier dat het voor hen natuurlijk aanvoelt zodat zij op hen beurt zich vrij voelen om ook met u te communiceren.
Onze benadering van taalonderwijs is daarom de communicatieve benadering. Deze benadering heeft twee belangrijke uitgangspunten:
1) communicatie is de sleutel tot het leren van de taal (je leert de taal door erin te communiceren), en
2) de student moet niet alleen de regels van de taal leren (grammatica, structuur) maar ook de communicatieve gewoontes (bijv. hoe begroet je iemand).

De opzet van onze lessen

Deze communicatieve benadering is duidelijk zichtbaar in de manier waarop we onze lessen hebben opgezet. In de eerste twee basis modules begint iedere les met een dialoog uit een dagelijks voorkomende situatie.
Dit helpt u om vanaf de eerste les direct te beginnen communiceren met Marokkanen. Deze dialogen dienen eveneens als basis op grond waarvan u woordenschat aanleert, uitdrukkingen, grammatica en, eveneens heel belangrijk: cultuur.

Vanaf het midden-niveau beginnen de lessen veeleer met verhalen in plaats van dialogen. Deze verhalen behandelen onderwerpen uit de Marokkaanse cultuur en traditie zowel als uit het professionele et praktische leven.
Het doel is om uw woordenschat uit te breiden, om u te helpen complexere zinnen te vormen en vooral om vol zelfvertrouwen te communiceren in het Arabisch.

Het leren van een nieuwe taal en het leren van een nieuwe cultuur gaan hand in hand. We hebben daarom de onderwerpen zorgvuldig gekozen zodat u tegelijk met het leren van de taal ook de Marokkaanse cultuur beter zult begrijpen.

Ons les materiaal

Ons lesmateriaal bestaat uit geschreven tekstboeken en audio bestanden. Geregeld luisteren naar deze audio bestanden is een belangrijk hulpmiddel in het leren van de taal. Daarnaast geven we u ook flashcards die u helpen om woordenschat aan te leren. Deze komen zowel in geprinte als in elektronische vorm.
Het enige wat u zelf moet aanschaffen is pen en papier en één of ander apparaat (zoals een smartphone) waarmee u mondelinge oefeningen kunt opnemen en kunt luisteren naar de audio bestanden.

Wat verwachten we van u

Van u verwachten we dat u veel meer doet dan alleen maar naar de les komen. Zoals we noemden in onze benadering van taalonderwijs: de sleutel is communicatie. Als u niet in de praktijk brengt dat wat u in de les geleerd heeft, dan zult u waarschijnlijk weinig voortgang boeken. Daarom is het noodzakelijk om uw huiswerk te doen (mondelinge en schriftelijke oefeningen, memorisatie) maar vooral ook om contact te leggen met Marokkanen en met hen te praten. U zult ontdekken dat de meeste Marokkanen u van harte zullen aanmoedigen om hun taal te leren en ze zullen met plezier naar u luisteren en u helpen om uw taalvaardigheden te verbeteren.

Onze mening over het leren van Arabisch alfabet

Omdat Marokkaans Arabisch in feite enkel een gesproken taal is, moet de nadruk liggen op de mondelinge taalvaardigheid.
Toch zijn wij ervan overtuigd dat het kennen van het Arabische alfabet een grote hulp is. In het begin kan het lijken of dat het alleen maar extra tijd kost (ook al gebruiken we in het begin ook fonetisch schrift), maar al snel zult u er achter komen dat het toch erg handig is om het Arabische alfabet te kennen. Het fonetisch schrift als hulpmiddel is zeer beperkt. Kennis van het Arabische schrift zal u helpen met uitspraak, het zal u ook helpen om makkelijker linken te leggen tussen woorden die gebaseerd zijn op dezelfde stam; het helpt u om geschreven teksten te lezen en te begrijpen, zelfs als die teksten in het Standaard Arabisch zijn. Kennis van het Arabisch alfabet zal veel hulpbronnen die anders gesloten zouden blijven, voor u openen.
En, als u in een Arabisch land leeft, dan wilt u toch in staat zijn om de vele Arabische woorden die u overal om u heen ziet, te ontcijferen?